Ansøgning til Sønderjyllands Investeringsfond


Vi beder dig bruge dine egne ord, når du søger lån hos Sønderjyllands Investeringsfond.
Vi forventer ikke at du udfylder et særligt ansøgningsskema.

Du kan også søge et lån ved at sende følgende:

  • En kort beskrivelse af virksomheden.
  • En beskrivelse af målet med den påtænkte investering.
  • Den forventede finansieringsplan.
  • Hvilken sikkerhed tilbydes, samt evt. oplysninger om foranstående panthavere.
  • Seneste årsregnskab inkl. specifikationer og revisionsprotokollat.
  • Budget, der beskriver 1. års drift efter den planlagte investering.

Lån vil typisk blive ydet på beløb mellem kr. 100.000 og kr. 1.000.000
Investeringer finansieres oftest i samarbejde med øvrige finansieringskilder.