Driften af Sønderjyllands Investeringsfond


Sønderjyllands Investeringsfond har indgået en administrationsaftale med Foreningen Landeværnet.
Via administrationsaftalen har Foreningen Landeværnet ansvaret for den daglige drift af Sønderjyllands Investeringsfond.
Kontaktpersonen er Jørgen Jørgensen.

Bestyrelsen for Sønderjyllands Investeringsfond har beslutningskompetencen omkring nye
og eksisterende engagementer.

Bestyrelsen er sammensat således:

Jan Poulsen - Formand
(Privatdirektør, Danske Bank, Haderslev)
Carsten Borg
(Direktør, Borg Beton Holding ApS)
Lars B. Christensen
(Direktør, Broager Sparekasse)
Arne Lunding - Næstformand
(fhv. forretningsfører, Tinglev)
Oskar Tygesen
(fhv. regionsdirektør, Sydbank, Sønderborg)