Formål / målgruppe


Fondens formål er at yde lån til små og mellemstore virksomheder, herunder industri og håndværk, som skønnes at kunne styrke udviklingen i Sønderjylland.

Lån ydes ofte til to typer af virksomheder:

– Virksomheder, der har behov for at gennemføre investeringer, der kan løfte forretningsgrundlaget.
De har behov for finansiering på markedsvilkår, men har af forskellige årsager svært ved at opnå dette. Der er ofte tale om yngre virksomheder.

– Virksomheder, der drives fra eller etablerer sig i egne erhvervsbygninger, hvor kreditforeninger
ikke tilbyder almindeligt konkurrencedygtige lån på markedsvilkår.
Dette er typisk bygninger i mindre bysamfund.