Lånevilkår


Fonden yder først og fremmest støtte i form af lån, men kan undtagelsesvis også tegne aktie- eller anpartskapital.

Ved støtte fra fonden må tilstræbes, at der stilles en efter forholdene passende sikkerhed.

Vilkår for lån er:

  • Fast rente fra 3,5%.
  • Pant i aktiver.
  • Finansiering af maskiner og inventar afdrages normalt over op til fem år.
  • Finansiering af ejendomme afdrages normalt over op til ti år.
  • Halvårlig betaling af afdrag og renter.
  • Serielån.