Økonomi


Investeringsfondens samlede aktiver på ca. 20 mio. kr.

Aktiverne kan inddeles i 3 grupper:

  1.  Risikovillige lån i størrelsesordenen 100.000 kr. til 1.000.000 kr. ydet til mindre virksomheder i Sønderjylland.
  2. Investeringer – aktier i og lån til initiativer, der kan fremme opstart og udvikling af kommercielle virksomheder i Sønderjylland.
  3. Et likvidt kapitalberedskab.